Przejdź do treści

IBM Watson & SPSS Modeler

Rozwiązania IBM Watson® Studio i IBM SPSS Modeler umożliwiają analitykom danych i programistom budowanie i uruchamianie modeli sztucznej inteligencji i zarządzanie nimi oraz optymalizowanie decyzji. Współpraca zespołowa, automatyzacja cyklu życia AI i skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia celów w otwartej architekturze wielochmurowej. Korzystanie ze środowisk Open Source, takich jak PyTorch, TensorFlow czy scikit-learn dzięki rozwiązaniom i narzędziom IBM do analizy danych opartej na kodzie i wizualizacji. Praca z notatnikami Jupyter, JupyterLab i CLIs lub w językach takich jak Python, R i Scala.

watson-studio-drag-and-drop-models_0
watson-studio-automate-ai-lifecycle_0

Modelowanie AI typu "przeciągnij i upuść"

Wizualne tworzenie modeli z intuicyjnym przepływem opartym na biznesowym interfejsie. Strumień przepływu danych i węzły analityczne pozwalają na szybkie tworzenie zaawansowanych modeli.

Operacjonalizacja modeli AI

  • wykorzystanie zaawansowanej analityki AI do wspierania biznesu.
  • optymalizacja działania, modelowanie matematyczne.
  • automatyzacja działania modeli AI i ich cyklu życia
  • Wyjątkowo wysoka wydajność przetwarzania skomplikowanych modeli i zestawów danych.
  • źródła danych - lokalnie i w chmurze
HC-1306_Modeler-Stream

IBM SPSS Modeler:

Program SPSS Modeler jest wiodącym rozwiązaniem z zakresu wizualnej analityki danych i uczenia maszynowego (ML) pomagającym przedsiębiorstwom w zwiększaniu efektywności inwestycji poprzez przyspieszenie realizacji zadań operacyjnych wykonywanych przez analityków. Organizacje na całym świecie używają go do przygotowywania i wykrywania danych, prowadzenia analiz predykcyjnych, zarządzania modelami i ich wdrażania, a także uczenia maszynowego na potrzeby monetyzacji zasobów danych.